गोरी बाहुली कुठुन आली,Gori Bahuli Kuthun Aali

गोरी बाहुली कुठुन आली
कुशीमध्ये आईच्या ही कशी शिरली
झगा ना साडी तश्शी नागडी
चड्डीदेखील कशी हिने नाही घातली

उताणी पडे तशीच रडे
डोळ्यांत हिच्या ओल्या निळ्याचे खडे
पुशी ही धीट गालीचे तीट
कुठे बाई ठेवावी ही जपूनी नीट

कोण्या दुकानी होती ही राणी
पेटीविना तरी हिला आणली कोणी
छान रेखिले नाक डोळुले
लावयाचे केस हिला पार राहिले
आई ग आई मला ही देई
बदल्यात माझी सारी खेळणी घेई


हत्ती नी घोडे, कुत्री, माकडे
सिनेमाची पेटीसुद्दा देईन गडे
पोर लाघवी मला ही हवी
हवीतर बाबांकडे माग तू नवी

No comments:

Post a Comment