एका पेक्षा एक,Eka Peksha Ek

चमचमते तारे भिरभिरते वारे
आकाश सारे अंगावरी उतरे
हृदयाचा ठोका शरिराचा झोका
पायाचा ठेका मस्तीचे हे नखरे
नाचु या तालावरी, डोलुया बोलांवरी
लहरु या वाऱ्यावरी – girls and boys lets swing and say

lux एका पेक्षा एक baby, let the body shake baby
एका पेक्षा एक baby, अशी ही dance मस्ती !

No comments:

Post a Comment