एक झोका चुके काळजाचा,Ek Jhoka Chuke Kalajacha

एक झोका
चुके काळजाचा ठोका
एक झोका

उजवीकडे डावीकडे
डावीकडे उजवीकडे
जरा स्वतःलाच फेका

नाही कुठे थांबायचे
मागेपुढे झुलायचे
हाच धरायचा ठेका

जमिनीला ओढायचे
आकाशाला जोडायाचे
खूप मजा, थोडा धोकाNo comments:

Post a Comment