आला वसंत देही, Aala Vasant Dehi

आला वसंत देही मज ठाउकेच नाही !

भीतीविना कशाचा देहावरी शहारा ?
हे ऊन भूषवीते सोन्यापरी शरीरा
का गुंफिली जरीने आभाळीची निळाई !

ओठांत थांबते का हासू उगाच माझे ?
बाहेर डोकवीता का बोल आज लाजे ?
तो पोर कोकिळेचा रानात गीत गाई !

हे आज काय झाले ? माझे मला कळेना
या नेणत्या जीवाला हे गूज आकळेना
ये गंध मोगऱ्याचा, आली फुलून जाई

No comments:

Post a Comment