आपली माणसं, Aapali Manas

ओले पाऊल, ओली माती
हिरवी चाहूल, अगम्य नाती
गंधामधुनी बहकत-बहकत
श्वासांमध्ये थबकत-थबकत

नात्यांभवती, नात्यांमधुनी
उगवून येती- आपली माणसे

No comments:

Post a Comment