आम्ही चालवू हा पुढे, Aamhi Chalau Ha Pudhe

गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा
आम्ही चालवू हा पुढे वारसा

पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली
तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली
तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा !

जिथे काल अंकूर बीजातले
तिथे आज वेलीवरी ही फुले

फलद्रुप हा वृक्ष व्हावा तसा !

शिकू धीरता शूरता, वीरता
धरू थोर विद्येसवे नम्रता
मनी ध्यास हा एक लागो असा !

जरी दुष्ट कोणी करू शासन
गुणी सज्जनांचे करू पालन
मनी मानसी हाच आहे ठसा !


तुझी त्याग-सेवा, फळा ये अशी
तुझी कीर्ति राहील दाहीदिशी
अगा पुण्यवंता, भल्या माणसा !

No comments:

Post a Comment