अनुपमा,Anupama

दिवस कसे हे उगवून येती, आयुष्याला कवेत घेती
अवचित येतो वादळ वारा, पसरूनी जातो दु:ख पसारा

ओंजळीतला दिवा फडकतो अंधाराला छेदत जातो
जगण्यासंगे धुमसत जाई आयुष्याची एक लढाई
अनुपमा ..... अनुपमा .....

No comments:

Post a Comment