अखेरचा हा तुला दंडवत, सोडून जाते गाव

अखेरचा हा तुला दंडवत, सोडून जाते गाव
दरीदरीतून मावळ देवा, देऊळ सोडून धाव

तुझ्या शिवारी जगले, हसले, कडी कपारी अमृत प्याले
आता हे परि सारे सरले, उरलं मागं नाव

हाय सोडूनी जाते आता, ओढून नेली जैसी सीता
कुणी ना उरला वाली आता, धरती दे गं ठाव


S - Lata Mangeshkar
M - Anandghan
Maratha Tituka Melwawa - 1964

S - लता मंगेशकर
M - आनंदघन
मराठा तितुका मेळवावा - 1964


No comments:

Post a Comment