अजि मी ब्रम्ह पाहिले Aji Mi Bramha Pahile

" अजि मी ब्रम्ह पाहिले

अगणीत सुरगण वर्णिती ज्यासी,
कटिकर नटसम, चरण विटेवरी, उभे राहिले

एकनाथाच्या भक्तिसाठी, धावत आला तो जगजेठी
खांदी कावड, आवड मोठी, पाणी वाहिले

चोख्यासंगे ढोरे ओढिता, शिणला नाही तो तत्वता
जनीसंगे दळिता कांडिता, गाणे गाईले

दामाजीची रसिद पटवली, कान्होपात्रा ती उद्धरली
अमृतराय म्हणे ऐसी माऊली, संकटा वारिले


रचना - संत अमृतराय महाराज
M - श्रीनिवास खळे
S - आशा भोसले

No comments:

Post a Comment