Radhe Tav Rusava Ka राधे, तव रुसवा का गे

राधे, तव रुसवा का गे
प्रेम सुधारस मधुर मधुर पी गे

तव सुखनिधान शाम गुणवान
तयास तू सन्मान दे गे

क्षणभंगूर तारुण्य कहाणी
अमर प्रीत वरदान घे गे

Lyrics - Vidyadhar Gokhale विद्याधर गोखले
Music - Pandit Ram Marathe, Prabhakar Bhalekar पं. राम मराठे ,  प्रभाकर भालेकर
Singer - Kanhopatra Kinikar कान्होपात्रा किणीकर
Natak - Madnachi Manjiri मदनाची मंजिरी